ශ්‍රී ලංකා කඹ අදින්නෝ පදක්කම් සියල්ල තමන්ගේ දෙසට ඇදගනී

696

13 වැනි ආසියානු හා 3 වැනි දකුණු ආසියානු කඹ ඇදීමේ ශූරතාවලීන් අද (15) කොළඹ ටොරින්ටන් චතුරශ්‍රයේ දී ආරම්භ වූ අතර උදෑසන වරුවේ ආසියානු කඹ ඇදීමේ ශූරතාවලියේ තරග ද සවස් වරුවේ දකුණු ආසියානු කඹ ඇදීමේ ශූරතාවලියේ තරග ද පැවැත්විය. දිනය පුරා ටොරින්ටන් පිටියේ සිය ආධිපත්‍ය පැතිර වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

13 වැනි ආසියානු හා 3 වැනි දකුණු ආසියානු කඹ ඇදීමේ ශූරතාවලීන් අද (15) කොළඹ ටොරින්ටන් චතුරශ්‍රයේ දී ආරම්භ වූ අතර උදෑසන වරුවේ ආසියානු කඹ ඇදීමේ ශූරතාවලියේ තරග ද සවස් වරුවේ දකුණු ආසියානු කඹ ඇදීමේ ශූරතාවලියේ තරග ද පැවැත්විය. දිනය පුරා ටොරින්ටන් පිටියේ සිය ආධිපත්‍ය පැතිර වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ…