සවිඳු පීරිස් ලකුණු 7කට කඩුලු 5ක් දවා ගනියි 

13

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (07) දින පැවති තරගයක දී ලකුණු 7කට කඩුලු 5ක් දවා ගැනීමට නාවික හමුදාවේ දකුණතින් පිට දඟපන්දු යවන සවිඳු පීරිස් සමත් වූයේය.  ඉෂාන් සහ චලන කඩුලු 5 බැගින් ලබා ගනී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (07) දින පැවති තරගයක දී ලකුණු 7කට කඩුලු 5ක් දවා ගැනීමට නාවික හමුදාවේ දකුණතින් පිට දඟපන්දු යවන සවිඳු පීරිස් සමත් වූයේය.  ඉෂාන් සහ චලන කඩුලු 5 බැගින් ලබා ගනී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර්…