ඉෂාන් සහ චලන කඩුලු 5 බැගින් ලබා ගනී

12

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පැවති තරග දෙකක දී කඩුලු 5 බැගින් ලබා ගැනීමට ඉෂාන් අබේසේකර සහ චලන ද සිල්වා සමත් වූහ. මිලන්තගෙන් ද්විත්ව ශතකයක්; සිගේරා සහ ෆාහිම් පන්දුවෙන් වැඩ පෙන්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ……… පොලිස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පැවති තරග දෙකක දී කඩුලු 5 බැගින් ලබා ගැනීමට ඉෂාන් අබේසේකර සහ චලන ද සිල්වා සමත් වූහ. මිලන්තගෙන් ද්විත්ව ශතකයක්; සිගේරා සහ ෆාහිම් පන්දුවෙන් වැඩ පෙන්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ……… පොලිස්…