“වයස අදාළ නැහැ දක්ෂතාවයි වැදගත්” – චමරි අතපත්තු

48

වයස නොබලා දක්ෂතාවය අනුව ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩිකාවන් ගන්නා බවත් දක්ෂතාවය සඳහා වයස බාධාවක් නොවන බව වත්මන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා විස්සයි-විස්ස කණ්ඩායම් නායිකා චමරි අතපත්තු පවසා සිටියි.  පෙබරවාරි 21 වැනිදා සිට මාර්තු 8 වැනිදා දක්වා ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී පැවැත්වෙන කාන්තා විස්සයි-විස්සයි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වයස නොබලා දක්ෂතාවය අනුව ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩිකාවන් ගන්නා බවත් දක්ෂතාවය සඳහා වයස බාධාවක් නොවන බව වත්මන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා විස්සයි-විස්ස කණ්ඩායම් නායිකා චමරි අතපත්තු පවසා සිටියි.  පෙබරවාරි 21 වැනිදා සිට මාර්තු 8 වැනිදා දක්වා ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී පැවැත්වෙන කාන්තා විස්සයි-විස්සයි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා…