“වයස අදාළ නැහැ දක්ෂතාවයි වැදගත්” – චමරි අතපත්තු

14

වයස නොබලා දක්ෂතාවය අනුව ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩිකාවන් ගන්නා බවත් දක්ෂතාවය සඳහා වයස බාධාවක් නොවන බව වත්මන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා විස්සයි-විස්ස කණ්ඩායම් නායිකා චමරි අතපත්තු පවසා සිටියි.  පෙබරවාරි 21 වැනිදා සිට මාර්තු 8 වැනිදා දක්වා ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී පැවැත්වෙන කාන්තා විස්සයි-විස්සයි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස නොබලා දක්ෂතාවය අනුව ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩිකාවන් ගන්නා බවත් දක්ෂතාවය සඳහා වයස බාධාවක් නොවන බව වත්මන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා විස්සයි-විස්ස කණ්ඩායම් නායිකා චමරි අතපත්තු පවසා සිටියි.  පෙබරවාරි 21 වැනිදා සිට මාර්තු 8 වැනිදා දක්වා ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී පැවැත්වෙන කාන්තා විස්සයි-විස්සයි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා…