ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා!

232

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් සංචාරය ඉලක්ක කරගනිමින් පුහුණුවීම්වලට සහභාගි වූ ශ්‍රී ලංකා සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා. එම සංචාරය සඳහා ක්‍රීඩකයන් 34 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මූලික සංචිතයක් නම් කර තිබූ අතර එයින් එංගලන්ත සංචාරය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් හැර අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායම් තුනකට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් සංචාරය ඉලක්ක කරගනිමින් පුහුණුවීම්වලට සහභාගි වූ ශ්‍රී ලංකා සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා. එම සංචාරය සඳහා ක්‍රීඩකයන් 34 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මූලික සංචිතයක් නම් කර තිබූ අතර එයින් එංගලන්ත සංචාරය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් හැර අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායම් තුනකට…