පසුගිය දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා අවසාන මොහොතේ කණ්ඩායමට ඇතුළත් වී එහි දී රන් පදක්කම් දෙකක් ජයග්‍රහණය කරමින් මෙරට මලල ක්‍රීඩාවට දකුණු ආසියාවේ විශාල ගෞරවයක් දිනා දෙන්නට දායකත්වය සැපයූ ඇය නමින් නිලානි රත්නායක ය. Photo Story- වාර්තා පොත් අලුතින් ලියවන දිගුදුර ශූරිය 1990 වසරේ රත්නපුර ප්‍රදේශයේ උපත ලැබූ නිමාලි රත්නායක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා අවසාන මොහොතේ කණ්ඩායමට ඇතුළත් වී එහි දී රන් පදක්කම් දෙකක් ජයග්‍රහණය කරමින් මෙරට මලල ක්‍රීඩාවට දකුණු ආසියාවේ විශාල ගෞරවයක් දිනා දෙන්නට දායකත්වය සැපයූ ඇය නමින් නිලානි රත්නායක ය. Photo Story- වාර්තා පොත් අලුතින් ලියවන දිගුදුර ශූරිය 1990 වසරේ රත්නපුර ප්‍රදේශයේ උපත ලැබූ නිමාලි රත්නායක…