මෙරට මලල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ බිහි වූ සාර්ථකම කඩුලු පැනීමේ ක්‍රීඩිකාව කවුදැයි සොයා බැලීමේ දී අදටත් එම ලැයිස්තුවේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිවන්නේ, මෙරට මලල ක්‍රීඩාව ස්වර්ණමය යුගයක් කරා රැගෙන ගිය ක්‍රීඩිකාවන් අතලොස්සෙන් අයෙකු වන ශ්‍රියානි කුලවංශ මහත්මියටයි. ලාංකිය මලල ක්‍රීඩාව වෙනත් මානයකට ගෙන ගිය ඇය අදටත් මලල ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කැපවී කටයුතු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙරට මලල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ බිහි වූ සාර්ථකම කඩුලු පැනීමේ ක්‍රීඩිකාව කවුදැයි සොයා බැලීමේ දී අදටත් එම ලැයිස්තුවේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිවන්නේ, මෙරට මලල ක්‍රීඩාව ස්වර්ණමය යුගයක් කරා රැගෙන ගිය ක්‍රීඩිකාවන් අතලොස්සෙන් අයෙකු වන ශ්‍රියානි කුලවංශ මහත්මියටයි. ලාංකිය මලල ක්‍රීඩාව වෙනත් මානයකට ගෙන ගිය ඇය අදටත් මලල ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කැපවී කටයුතු…