සුපර් සන් සහ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජවලට ජයග්‍රහණ

283

2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 10 වන සතියේ තරග ලෙස ඊයේ (04) පැවති තරගවල දී සුපර් සන් ක්‍රීඩා සමාජය සහ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ දෙකක් සමඟින් තරගාවලියේ ලකුණු සටහනේ පළමු ස්ථානයට ඇති උණුසුම තවත් ඉහළ නංවන්නට සමත් වූ අතර සොලිඩ් SC කණ්ඩායම සහ ලකුණු සටහනේ අවසන් ස්ථානයේ පසුවන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 10 වන සතියේ තරග ලෙස ඊයේ (04) පැවති තරගවල දී සුපර් සන් ක්‍රීඩා සමාජය සහ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ දෙකක් සමඟින් තරගාවලියේ ලකුණු සටහනේ පළමු ස්ථානයට ඇති උණුසුම තවත් ඉහළ නංවන්නට සමත් වූ අතර සොලිඩ් SC කණ්ඩායම සහ ලකුණු සටහනේ අවසන් ස්ථානයේ පසුවන…