නුවන් සොයිසා චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

382
Nuwan Zoysa

තමන් කිසිදා නොකළ වැරදි සඳහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය විසින් තමා වැරදිකරු කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක නුවන් සොයිසා පවසා තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ හිටපු ක්‍රීඩකයෙකු සහ පුහුණුකරුවෙකු වන නුවන් සොයිසා හට ක්‍රිකට් තහනමක් පැනවීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය පසුගිය දා තීරණය කර තිබුණි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තමන් කිසිදා නොකළ වැරදි සඳහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය විසින් තමා වැරදිකරු කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක නුවන් සොයිසා පවසා තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ හිටපු ක්‍රීඩකයෙකු සහ පුහුණුකරුවෙකු වන නුවන් සොයිසා හට ක්‍රිකට් තහනමක් පැනවීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය පසුගිය දා තීරණය කර තිබුණි.…