කොදෙව් සංචාරයට යන ඉන්දීය සංචිතයේ ප්‍රබල වෙනස්කම් රැසක්

917
©AFP

ලබන මස 3 වැනිදා ආරම්භ වන ඉන්දු – බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තරග සංචාරය සඳහා සහභාගී වන ඉන්දීය එක්දින, විස්සයි විස්ස හා ටෙස්ට් සංචිත තුන අද (21) ඉන්දීය ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව විසින් මාධ්‍යයට නිකුත් කළේය. මිශාරගේ දස්කම් සමඟින් කොළඹ අපරාජිතව ඊළඟ වටයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් පළාත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලබන මස 3 වැනිදා ආරම්භ වන ඉන්දු – බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තරග සංචාරය සඳහා සහභාගී වන ඉන්දීය එක්දින, විස්සයි විස්ස හා ටෙස්ට් සංචිත තුන අද (21) ඉන්දීය ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව විසින් මාධ්‍යයට නිකුත් කළේය. මිශාරගේ දස්කම් සමඟින් කොළඹ අපරාජිතව ඊළඟ වටයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් පළාත්…