බට්ලර්ට අපහාස කළාට ෆිලැන්ඩර්ට දඩ

12

එංගලන්ත-දකුණු අප්‍රිකා සිව්වන ටෙස්ට් තරගයේ දී දකුණු අප්‍රිකානු සුපිරි වේගපන්දු ‍යවන ක්‍රීඩක වර්නන් ෆිලැන්ඩර් හට දඩ නියම කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය තීරණය කර තිබේ.  දකුණු අප්‍රිකාවට සමුදෙන වේගපන්දු පුරාවෘත්තය දකුණු අප්‍රිකානු වේගපන්දු පුරාවෘත්තය වර්නන් ෆිලෙන්ඩර්, එළඹෙන එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගයෙන් අනතුරුව…… වොන්ඩරර්ස් හි පැවැත්වෙන මෙම ටෙස්ට් තරගයේ දී ආරම්භක පන්දු ‍යවන්නා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එංගලන්ත-දකුණු අප්‍රිකා සිව්වන ටෙස්ට් තරගයේ දී දකුණු අප්‍රිකානු සුපිරි වේගපන්දු ‍යවන ක්‍රීඩක වර්නන් ෆිලැන්ඩර් හට දඩ නියම කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය තීරණය කර තිබේ.  දකුණු අප්‍රිකාවට සමුදෙන වේගපන්දු පුරාවෘත්තය දකුණු අප්‍රිකානු වේගපන්දු පුරාවෘත්තය වර්නන් ෆිලෙන්ඩර්, එළඹෙන එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගයෙන් අනතුරුව…… වොන්ඩරර්ස් හි පැවැත්වෙන මෙම ටෙස්ට් තරගයේ දී ආරම්භක පන්දු ‍යවන්නා…