විරාමයකට පසු දිමිත්‍රි නව කණ්ඩායමක් සමඟින් රග්බි පිටියට

327

නිමා වූ ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගත් මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ Prop ක්‍රීඩක දිමිත්‍රි විජේතුංග, CH&FC කණ්ඩායම සමඟ එක් වන බව වාර්තා වේ.  CR&FC කණ්ඩායම දුෂාන්ත් ලෙව්කේගේ භාරයට ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජාතික නායක හා 2019 පාසල් රග්බි ලීගයේ ජයග්‍රාහී පුහුණුකරු දුෂාන්ත් ලෙව්කේ එළඹෙන 2019/20……

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

නිමා වූ ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගත් මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ Prop ක්‍රීඩක දිමිත්‍රි විජේතුංග, CH&FC කණ්ඩායම සමඟ එක් වන බව වාර්තා වේ.  CR&FC කණ්ඩායම දුෂාන්ත් ලෙව්කේගේ භාරයට ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජාතික නායක හා 2019 පාසල් රග්බි ලීගයේ ජයග්‍රාහී පුහුණුකරු දුෂාන්ත් ලෙව්කේ එළඹෙන 2019/20……