තවත් ක්‍රිකට් ජර්සියක් Covid-19 වෙනුවෙන් පිදෙයි

9

2019 වසරේ පැවති ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය ක්‍රීඩා කළ නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක හෙන්රි නිකල්ස් එම තරගයේ දී අඳින ලද නිල ජර්සිය වෙන්දේසි කිරීමට තීරණය කර ඇත. එයින් ලැබෙන මුදල ඒ Covid-19 සඳහා වන අරමුදල සඳහා යොමු කිරීම නිකල්ස්ගේ අරමුණයි.  රෝස පන්දුවේ පළමු ත්‍රිත්ව ශතක පිත්ත කොරෝනා නිසා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 වසරේ පැවති ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය ක්‍රීඩා කළ නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක හෙන්රි නිකල්ස් එම තරගයේ දී අඳින ලද නිල ජර්සිය වෙන්දේසි කිරීමට තීරණය කර ඇත. එයින් ලැබෙන මුදල ඒ Covid-19 සඳහා වන අරමුදල සඳහා යොමු කිරීම නිකල්ස්ගේ අරමුණයි.  රෝස පන්දුවේ පළමු ත්‍රිත්ව ශතක පිත්ත කොරෝනා නිසා…