2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ තෙවැනි දිනය වූ අදත් (22) ලෝක කුසලාන රග්බි පිටිය ඉතා උණුසුම් වුනා. එංගලන්තය හමුවේ ටොංගා කණ්ඩායමත්, අයර්ලන්තය හමුවේ ස්කොට්ලන්තයත් පරාජය වෙද්දී, ඉතාලිය ප්‍රබල සටනකින් අනතුරුව නැමීබියාව පරාජය කළා. වැරදි රැසක් මැද එංගලන්ත බලය තහවුරු කරයි එංගලන්ත ක්‍රීඩක Manu Tuilagiගේ සුපිරි උත්සාහක දිනුම් ද්විත්වයෙන් ප්‍රබල එංගලන්තය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ තෙවැනි දිනය වූ අදත් (22) ලෝක කුසලාන රග්බි පිටිය ඉතා උණුසුම් වුනා. එංගලන්තය හමුවේ ටොංගා කණ්ඩායමත්, අයර්ලන්තය හමුවේ ස්කොට්ලන්තයත් පරාජය වෙද්දී, ඉතාලිය ප්‍රබල සටනකින් අනතුරුව නැමීබියාව පරාජය කළා. වැරදි රැසක් මැද එංගලන්ත බලය තහවුරු කරයි එංගලන්ත ක්‍රීඩක Manu Tuilagiගේ සුපිරි උත්සාහක දිනුම් ද්විත්වයෙන් ප්‍රබල එංගලන්තය…