ලෝක කුසලානය අස්සේ සිව්කොන් තරගාවලියකට නෙදර්ලන්තය සූදානම්

466

ඕමාන හා ඉන්දියානු සංචාරයන් සඳහා නෙදර්ලන්තය සිය සංචිතය නම් කර තිබේ. ඕමානය, අයර්ලන්තය සහ ස්කොට්ලන්තය සමඟ පැවැත්වෙන විස්සයි විස්ස සිව්කොන් තරගාවලියක් සඳහා ඔවුන් ඕමානය සඳහා පිටව යන අතර ඉන්පසුව ඔවුන් ඉන්දියාවට යන්නේ පළමු පෙළ ඉන්දීය කණ්ඩායම් සමඟින් තරග කිරීමටය. එවින් ලෙවිස්ගේ මැජික් ඉනිම නිසා ශූරතාවය කොදෙව්වන්ට සංචාරක බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඕමාන හා ඉන්දියානු සංචාරයන් සඳහා නෙදර්ලන්තය සිය සංචිතය නම් කර තිබේ. ඕමානය, අයර්ලන්තය සහ ස්කොට්ලන්තය සමඟ පැවැත්වෙන විස්සයි විස්ස සිව්කොන් තරගාවලියක් සඳහා ඔවුන් ඕමානය සඳහා පිටව යන අතර ඉන්පසුව ඔවුන් ඉන්දියාවට යන්නේ පළමු පෙළ ඉන්දීය කණ්ඩායම් සමඟින් තරග කිරීමටය. එවින් ලෙවිස්ගේ මැජික් ඉනිම නිසා ශූරතාවය කොදෙව්වන්ට සංචාරක බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්…