ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ අවසන් කාර්තුවේ දී ජයග්‍රාහී රිද්මයට

4326

2019 ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලියේ දෙවන වටයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුහුණ දෙන අවසන් තරගය අද (17) ෆීජි කණ්ඩායම සමඟින් පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 44-59ක් ලෙස ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට ෆීජි කණ්ඩායම සමත් විය.  සැමෝවා ක්‍රීඩිකාවන් 10කින් ශ්‍රී ලංකාව ඉස්සර කරයි 2019 ලෝක දැල්පන්දු තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ……. තරගාවලියේ පළමු වටයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලියේ දෙවන වටයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුහුණ දෙන අවසන් තරගය අද (17) ෆීජි කණ්ඩායම සමඟින් පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 44-59ක් ලෙස ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට ෆීජි කණ්ඩායම සමත් විය.  සැමෝවා ක්‍රීඩිකාවන් 10කින් ශ්‍රී ලංකාව ඉස්සර කරයි 2019 ලෝක දැල්පන්දු තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ……. තරගාවලියේ පළමු වටයේ…