තර්ජිනිගෙන් නව වාර්තාවක් සමඟින් සිංගප්පූරුව පරාජය කරයි

4721

2019 ලෝක දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි වූ සිව්වැනි තරගය අද (15) සිංගප්පූරුව සමඟින් ලිවර්පූල්හි M&S Bank Arena හිදී නිමාවට පත්විය. එම තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විසින් සිංගප්පූරුව පරාජය කළේ ලකුණු 88-50ක් ලෙසිනි. තරගයේ වැඩි ගෞරව දිනා ගැනීමට තර්ජිනී සිවලිංගම් සමත් වූ අතර ඇය වාර්තා කළ මුළු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ලෝක දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි වූ සිව්වැනි තරගය අද (15) සිංගප්පූරුව සමඟින් ලිවර්පූල්හි M&S Bank Arena හිදී නිමාවට පත්විය. එම තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විසින් සිංගප්පූරුව පරාජය කළේ ලකුණු 88-50ක් ලෙසිනි. තරගයේ වැඩි ගෞරව දිනා ගැනීමට තර්ජිනී සිවලිංගම් සමත් වූ අතර ඇය වාර්තා කළ මුළු…