සැමෝවා ක්‍රීඩිකාවන් 10කින් ශ්‍රී ලංකාව ඉස්සර කරයි

1226
SWPix

2019 ලෝක දැල්පන්දු තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි වූ පස්වැනි තරගය අද (16) සැමෝවා කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වුණේ ලිවර්පූල්හි M&S Bank Arena ක්‍රීඩාංගණයේ දී ය. එම තරගයේ දී ලකුණු 65-55ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට සැමෝවා කණ්ඩායම සමත් විය.  තර්ජිනිගෙන් නව වාර්තාවක් සමඟින් සිංගප්පූරුව පරාජය කරයි 2019 ලෝක දැල්පන්දු ශූරතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ලෝක දැල්පන්දු තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි වූ පස්වැනි තරගය අද (16) සැමෝවා කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වුණේ ලිවර්පූල්හි M&S Bank Arena ක්‍රීඩාංගණයේ දී ය. එම තරගයේ දී ලකුණු 65-55ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට සැමෝවා කණ්ඩායම සමත් විය.  තර්ජිනිගෙන් නව වාර්තාවක් සමඟින් සිංගප්පූරුව පරාජය කරයි 2019 ලෝක දැල්පන්දු ශූරතා…