පදක්කමකට දුක සින්නකර දුර දුවන “ක්‍රිෂාන්තනී”

156

ඇය වේලු ක්‍රිෂාන්තනී. මෙවර කතරගම දී පැවති 46 වැනි ජාතික ක්‍රීඩා උළෙලේ මැරතන් කාන්තා තරගයේ පළමුවැන්නී වෙන්නේ ඇයයි. 33 හැවිරිදි ඇය මෙහි දී පැය 2 විනාඩි 55 තත්පර 30කින් තරගය නිමා කරමින් දක්ෂතා දක්වනවා. මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කළ ඇයගේ පදංචිව සිටින්නේ නුවරඑළිය, උඩුපුස්සැල්ලාවේ පිහිටි ඔල්ඩිමා වත්තයි.   “පුංචිම කාලේ වත්තේ ඉස්කෝලෙට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඇය වේලු ක්‍රිෂාන්තනී. මෙවර කතරගම දී පැවති 46 වැනි ජාතික ක්‍රීඩා උළෙලේ මැරතන් කාන්තා තරගයේ පළමුවැන්නී වෙන්නේ ඇයයි. 33 හැවිරිදි ඇය මෙහි දී පැය 2 විනාඩි 55 තත්පර 30කින් තරගය නිමා කරමින් දක්ෂතා දක්වනවා. මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කළ ඇයගේ පදංචිව සිටින්නේ නුවරඑළිය, උඩුපුස්සැල්ලාවේ පිහිටි ඔල්ඩිමා වත්තයි.   “පුංචිම කාලේ වත්තේ ඉස්කෝලෙට…