අරුණ, නදීෂා සහ රුසිරු ජයග්‍රාහකයින් අතරට

ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලිය 2021

119
National Athletics Trails 2021
 

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කරන මෙම වසරේ පළමු මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලියේ දෙවැනි දිනයේ තරග අද (08) කොළඹ සුගතදාස එළිමහන් ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්වුනා. අද දිනය ඉසව් කිහිපයට සීමා කර තිබූ අතර බොහෝ ඉසව්වන්හී මූලික වටයේ තරග පමණක් අද පැවැත්වුනා. ජ්‍යෙෂ්ඨ තේරීම් තරග  පිරිමි කවපෙත්ත විසි කිරීමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කරන මෙම වසරේ පළමු මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලියේ දෙවැනි දිනයේ තරග අද (08) කොළඹ සුගතදාස එළිමහන් ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්වුනා. අද දිනය ඉසව් කිහිපයට සීමා කර තිබූ අතර බොහෝ ඉසව්වන්හී මූලික වටයේ තරග පමණක් අද පැවැත්වුනා. ජ්‍යෙෂ්ඨ තේරීම් තරග  පිරිමි කවපෙත්ත විසි කිරීමේ…