නව ක්‍රීඩා ඇමතිතුමා උත්සවශ්‍රීයෙන් වැඩ භාරගනී

94

පසුගිය දා පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසුව මෙරට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සිය ධුරයේ වැඩ භාරගැනීමේ උත්සවය අද (18) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය. ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ සහ අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් මෙම උත්සවය සඳහා සහභාගි වී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දා පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසුව මෙරට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සිය ධුරයේ වැඩ භාරගැනීමේ උත්සවය අද (18) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය. ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ සහ අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් මෙම උත්සවය සඳහා සහභාගි වී…