කවිඳු සහ ශිෆාන් Up Country Lionsට ජය ගෙනෙද්දී; Renown පරදවා Blue Star ජය ලබයි

Super League Pre-Season 2021

81
New Youngs FC vs Up Country Lions FC & Blue Star SC vs Renown SC
 

Super League 2021 පාපන්දු තරගාවලියේ පූර්ව තරග කාලසීමාවට අදාළව අද (17) දින කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරගවලින් New Youngs FC සහ Renown SC කණ්ඩායම් පරදා ජයග්‍රහණය කිරීමට Up Country Lions FC සහ Blue Star SC ක්‍රීඩකයන් සමත් වුනා.  New Youngs FC – Up Country Lions FC  තරගය ආරම්භයේ සිටම ප්‍රතිවාදීන්ට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Super League 2021 පාපන්දු තරගාවලියේ පූර්ව තරග කාලසීමාවට අදාළව අද (17) දින කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරගවලින් New Youngs FC සහ Renown SC කණ්ඩායම් පරදා ජයග්‍රහණය කිරීමට Up Country Lions FC සහ Blue Star SC ක්‍රීඩකයන් සමත් වුනා.  New Youngs FC – Up Country Lions FC  තරගය ආරම්භයේ සිටම ප්‍රතිවාදීන්ට…