இலங்கை கிரிக்கெட்டின் புதிய குடிநீர் பங்காளராகும் Chrystal And life

28

இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் உள்ளூர் குளிர்பான விநியோக அனுசரணையாளராக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற மை கோலா பெவரேஜஸ் தனியார் நிறுவனம் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் உத்தியோகபூர்வ போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோகஸ்தர்களாக இணைந்து கொண்டுள்ளது.  மை கோலா பெவரேஜஸ் தனியார் நிறுவனத்தினால் போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீரை விநியோகிக்கும் இரண்டு வர்த்தக குறியீட்டுப் பெயர்களைக் கொண்ட Chrystal And life ஆகியவற்றுக்கும், இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்துக்கும் இடையிலான ஒப்பந்த கைச்சாத்திடலும், ஆவணப் பரிமாற்றலும்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் உள்ளூர் குளிர்பான விநியோக அனுசரணையாளராக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற மை கோலா பெவரேஜஸ் தனியார் நிறுவனம் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் உத்தியோகபூர்வ போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோகஸ்தர்களாக இணைந்து கொண்டுள்ளது.  மை கோலா பெவரேஜஸ் தனியார் நிறுவனத்தினால் போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீரை விநியோகிக்கும் இரண்டு வர்த்தக குறியீட்டுப் பெயர்களைக் கொண்ட Chrystal And life ஆகியவற்றுக்கும், இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்துக்கும் இடையிலான ஒப்பந்த கைச்சாத்திடலும், ஆவணப் பரிமாற்றலும்…