මුම්බායි හි සචින් – විනෝද් ඉන්දියාව කැලඹූ හැටි

10
Image courtesy : Sportstar

1988 වසරේ පෙබරවාරි මස දිනක ඉන්දියාවේ පාසල් අතර පැවැත්වෙන හැරිස් පලිහ කුසලානයේ තරගයක් බොම්බායේ අසාඩ් මෙයිඩන්හි සසේනියන්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. ශරදාශ්‍රම් විදුහල සහ සාන්ත සේවියර් කණ්ඩායම අතර පැවති ඒ තරගය 1988 වසරේ හැරිස් පලිහ තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරගය විය. තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනූ ශරදාශ්‍රම් කණ්ඩායම පළමුවෙන්ම පන්දුවට පහර දීමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1988 වසරේ පෙබරවාරි මස දිනක ඉන්දියාවේ පාසල් අතර පැවැත්වෙන හැරිස් පලිහ කුසලානයේ තරගයක් බොම්බායේ අසාඩ් මෙයිඩන්හි සසේනියන්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. ශරදාශ්‍රම් විදුහල සහ සාන්ත සේවියර් කණ්ඩායම අතර පැවති ඒ තරගය 1988 වසරේ හැරිස් පලිහ තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරගය විය. තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනූ ශරදාශ්‍රම් කණ්ඩායම පළමුවෙන්ම පන්දුවට පහර දීමේ…