‘දාදා’ නම් කල්කටාවේ කුමරාගේ ක්‍රිකට් ආගමනය

56
Sourav Ganguly
David Munden/ Getty Images

1996 වසරේ මාර්තුවේ යම් දිනක කල්කටාවේ ඊඩන් ගාඩ්න්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉහළ මාලයේ සිට මොහොමඩ් අසාරුඩීන්ගේ ඉන්දියානු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියේ දණින් වැටෙනු ඔහු ඉතා සංවේගයකින් බලා සිටියේය. “ප්‍රේක්ෂකයෙකු ලෙසින් මා එවැනි දර්ශනයක් කිසිම දිනක දැක නැහැ. සෑම කඩුල්ලක් දැවී යන අවස්ථාවක දී ම ඉන්දියානු ප්‍රේක්ෂකයින් තව තවත් වියරු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1996 වසරේ මාර්තුවේ යම් දිනක කල්කටාවේ ඊඩන් ගාඩ්න්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉහළ මාලයේ සිට මොහොමඩ් අසාරුඩීන්ගේ ඉන්දියානු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියේ දණින් වැටෙනු ඔහු ඉතා සංවේගයකින් බලා සිටියේය. “ප්‍රේක්ෂකයෙකු ලෙසින් මා එවැනි දර්ශනයක් කිසිම දිනක දැක නැහැ. සෑම කඩුල්ලක් දැවී යන අවස්ථාවක දී ම ඉන්දියානු ප්‍රේක්ෂකයින් තව තවත් වියරු…