ශ්‍රී ලංකාව ගැන උදම් ඇනූ සුදු සුමිතුරා ‘ටෝනි ග්‍රේග්’

181
Allsport/Getty Images

1997 ඉන්දියාවේ පැවති පෙප්සි නිදහස් කුසලානයේ ඉන්දියාවත් ශ්‍රී ලංකාවත් අතර තරගය මුම්බායි නුවර වන්කඩේ ක්‍රීඩාංගණයේ දී. ආරම්භ කිරීමට පෙර විස්තර විචාරයේ යෙදී සිටියේ රවී ශාස්ත්‍රී සහ ටෝනි ග්‍රේග්ය. තරගාවලියේ තවදුරටත් රැඳී සිටීමට මෙම තරගය ජය ගැනීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අත්‍යාවශ්‍ය කාරණාවක් වී තිබුණි. “රවී, මම කැමතියි තරගාවලිය තවදුරටත් විවෘත වීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

1997 ඉන්දියාවේ පැවති පෙප්සි නිදහස් කුසලානයේ ඉන්දියාවත් ශ්‍රී ලංකාවත් අතර තරගය මුම්බායි නුවර වන්කඩේ ක්‍රීඩාංගණයේ දී. ආරම්භ කිරීමට පෙර විස්තර විචාරයේ යෙදී සිටියේ රවී ශාස්ත්‍රී සහ ටෝනි ග්‍රේග්ය. තරගාවලියේ තවදුරටත් රැඳී සිටීමට මෙම තරගය ජය ගැනීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අත්‍යාවශ්‍ය කාරණාවක් වී තිබුණි. “රවී, මම කැමතියි තරගාවලිය තවදුරටත් විවෘත වීමට…