සවාන්ගේ ශතකය නිසා ලංකන්ට තවත් ජයක්

128

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 23න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ සහ අද (27) ක්‍රියාත්මක විය. ඒ තරගවල දී ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය, ගාලු ක්‍රිකට් සමාජය, ටැමිල් යූනියන්, බී. ආර්. සී, සෙබස්තියනයිට්ස් සහ නුගේගොඩ යන කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ වාර්තා කරගන්නට සමත් විය. ඊයේ පැවති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 23න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ සහ අද (27) ක්‍රියාත්මක විය. ඒ තරගවල දී ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය, ගාලු ක්‍රිකට් සමාජය, ටැමිල් යූනියන්, බී. ආර්. සී, සෙබස්තියනයිට්ස් සහ නුගේගොඩ යන කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ වාර්තා කරගන්නට සමත් විය. ඊයේ පැවති…