ශ්‍රී ලංකා මේසපන්දු ක්‍රීඩාව මනරංජනය කළ චලිත

20

ඔහුගේ උපන් ගම අම්බලන්ගොඩ හිරේවත්තය. අම්බලන්ගොඩ උපන් අයෙකුට පිහිනීම අමුතුවෙන් උගන්වන්නට අවශ්‍ය නැත. ඔහුගේ වයසේ අනෙක් දරුවන් මෙන්ම අප කතානායකයා ද මුලින්ම පෙම් බැන්දේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාවටය. නමුත් ඔහුගේ ගඟේ, මුහුදේ හෝ පිහිනුම් තටාකයේ දස්කම් කැපී පෙනෙන මට්ටමක තිබුණේ නැත. ඔහුගේ වයසේ සෙස්සන් තමන් පසු කරගෙන යද්දී එක්තරා පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ දෛවය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔහුගේ උපන් ගම අම්බලන්ගොඩ හිරේවත්තය. අම්බලන්ගොඩ උපන් අයෙකුට පිහිනීම අමුතුවෙන් උගන්වන්නට අවශ්‍ය නැත. ඔහුගේ වයසේ අනෙක් දරුවන් මෙන්ම අප කතානායකයා ද මුලින්ම පෙම් බැන්දේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාවටය. නමුත් ඔහුගේ ගඟේ, මුහුදේ හෝ පිහිනුම් තටාකයේ දස්කම් කැපී පෙනෙන මට්ටමක තිබුණේ නැත. ඔහුගේ වයසේ සෙස්සන් තමන් පසු කරගෙන යද්දී එක්තරා පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ දෛවය…