මෙවන් ඉඳුරුවගෙන් නව වාර්තා පහක්; වැඩිම පදක්කම් ජ’පුරට

69
www.moraspirit.com

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ පිහිනුම් තරග අද (29) කොටවිල ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී නිමා විය. එහි දී සමස්ත පිරිමි ශූරතාවය රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයටත් සමස්ත කාන්තා ශූරතාවය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයටත් හිමි විය. තරගාවලියේ දී බිහි වූ නව වාර්තා ගණන 10කි.  පිරිමි තරගාවලියේ දී කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වීමට රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙවන් ඉඳුරුව සමත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ පිහිනුම් තරග අද (29) කොටවිල ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී නිමා විය. එහි දී සමස්ත පිරිමි ශූරතාවය රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයටත් සමස්ත කාන්තා ශූරතාවය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයටත් හිමි විය. තරගාවලියේ දී බිහි වූ නව වාර්තා ගණන 10කි.  පිරිමි තරගාවලියේ දී කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වීමට රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙවන් ඉඳුරුව සමත්…