මාලිංග දවසකට කලින් ලංකාවට එයි

1972

එංගලන්තයේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තෝරා ගැනීම වෙනුවෙන් වූ මිණුම් දණ්ඩක් ලෙස යොදා ගැනෙන අන්තර් පළාත් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගි වීම සඳහා ලසිත් මාලිංග එළඹෙන අප්‍රේල් මස 03 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට අප්‍රේල් මස 3 වැනිදා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එංගලන්තයේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තෝරා ගැනීම වෙනුවෙන් වූ මිණුම් දණ්ඩක් ලෙස යොදා ගැනෙන අන්තර් පළාත් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගි වීම සඳහා ලසිත් මාලිංග එළඹෙන අප්‍රේල් මස 03 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට අප්‍රේල් මස 3 වැනිදා…