ස්වාමිවරයෙක් හරි මට ආශිර්වාද කරනවානම් මං ඒක ගන්න ලෑස්තියි – දිනේෂ් චන්දිමාල්

397

දක්ෂතාවය තිබ්බත් ඔබ සැමගේ ආශිර්වාදය නැත්නම් අපට ඉදිරියට යන්න බෑ”. යම් මෑණිවරියක ගැන මේ වනවිට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා ගැන ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක දිනේෂ් චන්දිමාල්සිය අදහස් පලකලේ මෙලෙසින්.