බවන්ත උඩංගමුවගෙන් දැවැන්ත ඉනිමක්

245

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන Major Emerging League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ත්‍රිත්වයක් අද (17) ආරම්භ වූ අතර එම තරග අතරින් සුවිශේෂී දක්ෂතා දැක්වීමට ගාල්ල ක්‍රිකට් සමාජය නියෝජනය කරන බවන්ත උඩංගමුව සමත් විය. ඔහුට අමතරව කොළඹ බී. ආර්. සී. කණ්ඩායමේ රමින්ද විජේසූරිය ලකුණු 98ක් ලබා ගනිමින් දක්ෂතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන Major Emerging League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ත්‍රිත්වයක් අද (17) ආරම්භ වූ අතර එම තරග අතරින් සුවිශේෂී දක්ෂතා දැක්වීමට ගාල්ල ක්‍රිකට් සමාජය නියෝජනය කරන බවන්ත උඩංගමුව සමත් විය. ඔහුට අමතරව කොළඹ බී. ආර්. සී. කණ්ඩායමේ රමින්ද විජේසූරිය ලකුණු 98ක් ලබා ගනිමින් දක්ෂතා…