සංගක්කාරගෙන් කෝලි ගැන අනාවැකියක්

696

වර්තමාන ක්‍රිකට් පිටියේ පෙරළිකාරම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා විරාත් කෝලි බවට කිසිදු සැකයක් නොමැත. ඔහුගේ නොනවතින ලකුණු මැෂිම නවත්වන්නට සමත් කිසිදු කණ්ඩායමක් තවමත් නැත. ඉන්දීය මෙන්ම ලොව පුරා ක්‍රිකට් වාර්තා එකින් එක බිඳහෙළමින් විරාත් කෝලි ක්‍රමයෙන් ලොව ප්‍රබලම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා බවට පත්වෙමින් සිටී.  ලොව බොහෝ දෙනා කෝලි පිළිබඳව අනාවැකි පලකරමින් සිටින අවධියක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වර්තමාන ක්‍රිකට් පිටියේ පෙරළිකාරම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා විරාත් කෝලි බවට කිසිදු සැකයක් නොමැත. ඔහුගේ නොනවතින ලකුණු මැෂිම නවත්වන්නට සමත් කිසිදු කණ්ඩායමක් තවමත් නැත. ඉන්දීය මෙන්ම ලොව පුරා ක්‍රිකට් වාර්තා එකින් එක බිඳහෙළමින් විරාත් කෝලි ක්‍රමයෙන් ලොව ප්‍රබලම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා බවට පත්වෙමින් සිටී.  ලොව බොහෝ දෙනා කෝලි පිළිබඳව අනාවැකි පලකරමින් සිටින අවධියක…