දඬුවම් ලැබූ පකිස්තානු ක්‍රීඩකයාගෙන් ආයාචනයක්

497

තරග පවා දීමේ සිදුවීමක් නිසාවෙන් ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රිකට් තහනමක් ලැබූ පකිස්තානු හිටපු දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක දනීෂ් කනේරියා විසින් ඔහුගේ දඬුවම ඉවත් කරන පකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. ලොව වයස්ගතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා නොඑන ගමන් යයි පකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානී එෂානි මනී වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් කනේරියාගේ නීති ආයතනය මගින් ඉල්ලා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තරග පවා දීමේ සිදුවීමක් නිසාවෙන් ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රිකට් තහනමක් ලැබූ පකිස්තානු හිටපු දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක දනීෂ් කනේරියා විසින් ඔහුගේ දඬුවම ඉවත් කරන පකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. ලොව වයස්ගතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා නොඑන ගමන් යයි පකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානී එෂානි මනී වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් කනේරියාගේ නීති ආයතනය මගින් ඉල්ලා…