සීතල දෙසැම්බරය ප්‍රථමයෙන් උණුසුම් කරන්නේ කවුරුන් ද?

293

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා නවසීලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය හෙට (15) ආරම්භ වන අතර එහි පළමු ටෙස්ට් තරගය වෙලින්ග්ටන් හි බේසින් රිසර්ව් ක්‍රිකට් පිටියේ දී ආරම්භ වෙනු ඇත. මේ පළමු ටෙස්ට් තරගයට පෙර ThePapare.com කරනු ලබන පෙර විමසුමයි. නවසීලන්තයට යන ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචිතය නම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා නවසීලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය හෙට (15) ආරම්භ වන අතර එහි පළමු ටෙස්ට් තරගය වෙලින්ග්ටන් හි බේසින් රිසර්ව් ක්‍රිකට් පිටියේ දී ආරම්භ වෙනු ඇත. මේ පළමු ටෙස්ට් තරගයට පෙර ThePapare.com කරනු ලබන පෙර විමසුමයි. නවසීලන්තයට යන ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචිතය නම්…