දිළිඳුකම පරදා ලොව දිනූ ඉන්දියාවේ රන් කෙල්ල

65

මේ වන විට සමස්ත මලල ක්‍රීඩා ලෝකයේම අවධානය දිනා ගැනීමට සමත්ව සිටින තරුණ ක්‍රීඩිකාවක් වන ඉන්දියාවේ Hima Das මේ දක්වා පැමිණ ඇති ගමන්මග ක්‍රීඩා ලොව ජයගැනීමට සිහින මවන ඕනෑම යොවුන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවකට ඉතා වටිනා ආදර්ශයකි. “මම මලල ක්‍රීඩා පටන් ගත්ත කාලේ සපත්තු මොනවත්ම නැතුව නිකන්ම තමයි දිව්වේ. නමුත් මගේ පළවෙනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ වන විට සමස්ත මලල ක්‍රීඩා ලෝකයේම අවධානය දිනා ගැනීමට සමත්ව සිටින තරුණ ක්‍රීඩිකාවක් වන ඉන්දියාවේ Hima Das මේ දක්වා පැමිණ ඇති ගමන්මග ක්‍රීඩා ලොව ජයගැනීමට සිහින මවන ඕනෑම යොවුන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවකට ඉතා වටිනා ආදර්ශයකි. “මම මලල ක්‍රීඩා පටන් ගත්ත කාලේ සපත්තු මොනවත්ම නැතුව නිකන්ම තමයි දිව්වේ. නමුත් මගේ පළවෙනි…