මිතුරා වෙනුවෙන් දින 7ක් තුළ මැරතන් 7ක් දිවූ එංගලන්ත රග්බි ක්‍රීඩකයා

93
 

Leeds Rhinos රග්බි කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙකු වන Kevin Sinfield විසින් දින 7ක් තුළ මැරතන් ධාවන තරග 7ක් සම්පූර්ණ කිරීමේ අභියෝගය ඊයේ (08) දිනයේ දී සාර්ථකව අවසන් කරනු ලැබීය.    මේ වන විට Leeds Rhinos කණ්ඩායමේ රග්බි ක්‍රීඩාව පිළිබඳ අධ්‍යක්‍ෂ ධූරය දරන Sinfield ඒ අනුව මේ හරහා එරට මෝටර් නියුරෝන රෝග සංගමය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Leeds Rhinos රග්බි කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙකු වන Kevin Sinfield විසින් දින 7ක් තුළ මැරතන් ධාවන තරග 7ක් සම්පූර්ණ කිරීමේ අභියෝගය ඊයේ (08) දිනයේ දී සාර්ථකව අවසන් කරනු ලැබීය.    මේ වන විට Leeds Rhinos කණ්ඩායමේ රග්බි ක්‍රීඩාව පිළිබඳ අධ්‍යක්‍ෂ ධූරය දරන Sinfield ඒ අනුව මේ හරහා එරට මෝටර් නියුරෝන රෝග සංගමය…