දැවැන්ත පුහුණුකරුවෙකු ළදරුවෙකු මෙන් හැඬවූ Mapimpiගේ කතාව

388
The story of Makazole Mapimpi
 

“Chasing the Sun” වාර්තාමය වැඩසටහන් මාලාවේ අවසාන කතාංගය පසුගිය සති අන්තයේ දී විකාශය වන්නට වූයේ සමස්තයක් ලෙස රග්බි ක්‍රීඩාව පමණක් නොව මනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳව ද විදහා දැක්වූ ඉතා සුවිශේෂී කතාන්දරයක නිමාව සනිටුහන් කරමිනි.  පසුගිය 2019 වසරේ ජපානයේ දී පැවති රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ආරම්භ වන්නට මාස 18ක කාලයකට පෙර සිට නොවැම්බර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

“Chasing the Sun” වාර්තාමය වැඩසටහන් මාලාවේ අවසාන කතාංගය පසුගිය සති අන්තයේ දී විකාශය වන්නට වූයේ සමස්තයක් ලෙස රග්බි ක්‍රීඩාව පමණක් නොව මනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳව ද විදහා දැක්වූ ඉතා සුවිශේෂී කතාන්දරයක නිමාව සනිටුහන් කරමිනි.  පසුගිය 2019 වසරේ ජපානයේ දී පැවති රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ආරම්භ වන්නට මාස 18ක කාලයකට පෙර සිට නොවැම්බර්…