ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩාවල තේරීම් තරගවලට දින නියම වෙයි

19

ආසියානු කනිෂ්ට මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා යොවුන් මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ තේරීම් තරගාවලිය ජනවාරි මස 25 වනදා සහ 26 වනදා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වෙනු ඇත.  ආසියානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් 7ක් මෙවර දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල නේපාලයේ දී නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු කනිෂ්ට මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා යොවුන් මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ තේරීම් තරගාවලිය ජනවාරි මස 25 වනදා සහ 26 වනදා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වෙනු ඇත.  ආසියානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් 7ක් මෙවර දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල නේපාලයේ දී නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකාව…