ආසියානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් 7ක්

69

මෙවර දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල නේපාලයේ දී නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරයන් බවට පත්කරමිනි. රන් පදක්කම් 15ක් සමඟින් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය නිමා කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ රන් පදක්කම් ලාභීන් 7 දෙනෙකුට ආසියානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වීමේ වරම් හිමිව තිබේ.  මෙමෙ තරගාවලිය නියෝජනය කිරීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙවර දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල නේපාලයේ දී නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරයන් බවට පත්කරමිනි. රන් පදක්කම් 15ක් සමඟින් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය නිමා කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ රන් පදක්කම් ලාභීන් 7 දෙනෙකුට ආසියානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වීමේ වරම් හිමිව තිබේ.  මෙමෙ තරගාවලිය නියෝජනය කිරීම…