සාන්ත ජෝසප් සහ හෑගල්ල ක්‍රීඩකයින්ගෙන් පළමු දිනයේ වාර්තා

ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය 2019

131
 

දින තුනක් පුරා පැවැත්වීමට නියමිත 2019 කනිෂ්ඨ ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ අද (28) කොළඹ සුගතදාස පිටියේ දී ආරම්භ වුනා. තරගාවලියේ පැවැත්වෙන්නේ 50 වැනි වරට වීම විශේෂත්වයක්. නිමාලිට අනතුරක්; SAG සිහින බොඳ වෙයි ද? 2019 දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා …….. දිනයේ පැවැත්වුණු ඉසව් සියල්ල ඉතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දින තුනක් පුරා පැවැත්වීමට නියමිත 2019 කනිෂ්ඨ ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ අද (28) කොළඹ සුගතදාස පිටියේ දී ආරම්භ වුනා. තරගාවලියේ පැවැත්වෙන්නේ 50 වැනි වරට වීම විශේෂත්වයක්. නිමාලිට අනතුරක්; SAG සිහින බොඳ වෙයි ද? 2019 දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා …….. දිනයේ පැවැත්වුණු ඉසව් සියල්ල ඉතා…