රවීන් ද සිල්වාගෙන් අමතක නොවන තුන් ඉරියව් දස්කම්

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

195

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (5) පැවැත්වුණු අතර එහි දී මහානාම, නාලන්දා, ඉසිපතන, සාන්ත පීතර, සාන්ත සිල්වෙස්ටර්, සාන්ත පීතර, ඉසිපතන සහ සාන්ත ජෝසප් යන විද්‍යාල ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් වුනා. එහි දී නාලන්දා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (5) පැවැත්වුණු අතර එහි දී මහානාම, නාලන්දා, ඉසිපතන, සාන්ත පීතර, සාන්ත සිල්වෙස්ටර්, සාන්ත පීතර, ඉසිපතන සහ සාන්ත ජෝසප් යන විද්‍යාල ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් වුනා. එහි දී නාලන්දා…