කට ඉස්සර කර ගත් එංගලන්ත කඩුලු රකින්නාට පාඩමක්

5

දකුණු අප්‍රිකාව සහ එංගලන්තය අතර මේ දිනවල පැවැත්වෙන තරග හතරකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලියේ කේප්ටවුන්හීදි පැවති දෙවන ටෙස්ට් තරගය අතරතුර දී ක්‍රීඩක විනය නීති මාලාවට පටහැනිව කටයුතු කළ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ කඩුලු රකින ක්‍රීඩක ජොස් බට්ලර් හට ඔහුට හිමි තරග මුදලින් 15%ක දඩ මුදලක් සහ එක් අප්‍රසාද ලකුණක දඬුවමක් පැනවීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු අප්‍රිකාව සහ එංගලන්තය අතර මේ දිනවල පැවැත්වෙන තරග හතරකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලියේ කේප්ටවුන්හීදි පැවති දෙවන ටෙස්ට් තරගය අතරතුර දී ක්‍රීඩක විනය නීති මාලාවට පටහැනිව කටයුතු කළ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ කඩුලු රකින ක්‍රීඩක ජොස් බට්ලර් හට ඔහුට හිමි තරග මුදලින් 15%ක දඩ මුදලක් සහ එක් අප්‍රසාද ලකුණක දඬුවමක් පැනවීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට්…