වර්තමාන පරිපූර්ණම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ගැන රූට්ගෙන් වර්ණනාවක්

133

ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල නිරන්තරයෙන් කියැවෙන නම් කීපයක් ඇත. ඉන් වඩාත්ම පරිපූර්ණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කවුරුන් ද? එංගලන්ත ටෙස්ට් නායකයා වන ජෝ රූට් එයට පිළිතුරු ලබා දීමට පසුගියදා එක්ව සිටියා.  එහි දී අදහස් දක්වමින් එංගලන්ත නායකයා පවසා සිටියේ ඉන්දීය සුපිරි පිතිකරු විරාත් කෝලි වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල පරිපූර්ණම පිතිකරු ලෙස හැඳින්විය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල නිරන්තරයෙන් කියැවෙන නම් කීපයක් ඇත. ඉන් වඩාත්ම පරිපූර්ණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කවුරුන් ද? එංගලන්ත ටෙස්ට් නායකයා වන ජෝ රූට් එයට පිළිතුරු ලබා දීමට පසුගියදා එක්ව සිටියා.  එහි දී අදහස් දක්වමින් එංගලන්ත නායකයා පවසා සිටියේ ඉන්දීය සුපිරි පිතිකරු විරාත් කෝලි වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල පරිපූර්ණම පිතිකරු ලෙස හැඳින්විය…