මාමණ්ඩිට වෙන් කළ අර්ධ ශතකය

497
(HindustanTimes)

Kolkata Knight Riders පිතිකරු නිතිෂ් රානා අද (24) Delhi Capitalsට එරෙහිව පැවති තරගයේ දී අනර්ඝ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළේ සිය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යමිනුයි. එම අර්ධ ශතකය ඔහු සැමරූ ආකාරයට කාගේත් අවධානය යොමු වී තිබුණා.  පසුගිය සිකුරාදා මෙලොව හැර ගිය සිය මාමණ්ඩිය වෙනුවෙන් ‘Surinder’ යැයි මාමණ්ඩියගේ නම සඳහන් KKR…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Kolkata Knight Riders පිතිකරු නිතිෂ් රානා අද (24) Delhi Capitalsට එරෙහිව පැවති තරගයේ දී අනර්ඝ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළේ සිය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යමිනුයි. එම අර්ධ ශතකය ඔහු සැමරූ ආකාරයට කාගේත් අවධානය යොමු වී තිබුණා.  පසුගිය සිකුරාදා මෙලොව හැර ගිය සිය මාමණ්ඩිය වෙනුවෙන් ‘Surinder’ යැයි මාමණ්ඩියගේ නම සඳහන් KKR…