ඉන්දීය ක්‍රීඩිකාවන් ලංකාවට එන්න මාන බලයි

ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය 2020

93
India women to tour Sri Lanka

සංචාරක ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර එක්දින තරග 5ක් සහ විස්සයි විස්ස තරග තුනක් ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වීම වෙනුවෙන් දෙරටේ ක්‍රිකට් ආයතන දෙක මේ වන විට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ. තරගාවලිය සැලසුම් කර පරිදි පවත්වන්නේ නම් මේ වසරේ නොවැම්බර් මස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සංචාරක ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර එක්දින තරග 5ක් සහ විස්සයි විස්ස තරග තුනක් ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වීම වෙනුවෙන් දෙරටේ ක්‍රිකට් ආයතන දෙක මේ වන විට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ. තරගාවලිය සැලසුම් කර පරිදි පවත්වන්නේ නම් මේ වසරේ නොවැම්බර් මස…