නිරෝධායන කාලය අඩු කරමින් ශ්‍රී ලංකා-බංග්ලාදේශ තරගාවලිය ඉදිරියට?

373
Sri Lanka Tour

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පැවැත්වෙන තරග 3කින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා එරටට පැමිණෙන බංග්ලාදේශ සංචිතය දින 7ක කාලයක් නිරෝධායනයට ලක්විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ඔවුන්ට දන්වා සිටි බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ඊයේ (12) දිනයේ දී තහවුරු කරනු ලැබීය.  ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂක බලධාරීන් විසින් බංග්ලාදේශ සංචිතය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පැවැත්වෙන තරග 3කින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහා එරටට පැමිණෙන බංග්ලාදේශ සංචිතය දින 7ක කාලයක් නිරෝධායනයට ලක්විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ඔවුන්ට දන්වා සිටි බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ඊයේ (12) දිනයේ දී තහවුරු කරනු ලැබීය.  ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂක බලධාරීන් විසින් බංග්ලාදේශ සංචිතය…