කෝලි සමඟ වැඩ කිරීම අසීරු ද? උපනායකයා උත්තර දෙයි

465

වත්මන් ඉන්දීය ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ උපනායකයා ලෙස කටයුතු කරන සුපිරි පිතිකරු අජින්ක්‍යා රහනේ කණ්ඩායම මෙහෙය වීමේ දී තමන්ට පැවරී ඇති කාර්‍යභාර්‍ය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වා සිටියේ Espncricinfo ක්‍රිකට් වෙබ් පිටුව ඔස්සේ පැවති සාකච්ඡාවක් සඳහා සහභාගී වෙමිනි. සුපිරි ඉන්දීය පිතිකරුවා ඉවත් කළේ කාගේ උවමනාවට ද? නායක විරාත් කෝලි හැකි සෑම අවස්ථාවක දී ම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

වත්මන් ඉන්දීය ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ උපනායකයා ලෙස කටයුතු කරන සුපිරි පිතිකරු අජින්ක්‍යා රහනේ කණ්ඩායම මෙහෙය වීමේ දී තමන්ට පැවරී ඇති කාර්‍යභාර්‍ය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වා සිටියේ Espncricinfo ක්‍රිකට් වෙබ් පිටුව ඔස්සේ පැවති සාකච්ඡාවක් සඳහා සහභාගී වෙමිනි. සුපිරි ඉන්දීය පිතිකරුවා ඉවත් කළේ කාගේ උවමනාවට ද? නායක විරාත් කෝලි හැකි සෑම අවස්ථාවක දී ම…