අපි දෙන්නා කාලයක් හිටියේ එක කාමරේ – ගෞතම් ගාම්භීර්

374

මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි නූතන යුගයේ හොඳම ක්‍රිකට් නායකයෙකු ලෙස හැඳින්වේ. ඉන්දීය කණ්ඩායමේ වඩාත් සාර්ථකම නායකයෙකු වූ දෝනි ‘කැප්ටන් කූල්’ යන අන්වර්ථ නාමයෙන් ද හැඳින්වේ. ඒ ක්‍රිකට් පිටියේ වඩාත් නොසන්සුන්කාරී අවස්ථාවන්හිදී සන්සුන්ව සිටීමට ඔහුට ඇති හැකියාව නිසාය. කිසිදා අමතක නොවන “උනන්දුවා” – කුමාර් ධර්මසේන දෝනි සෑම විටම ඔහුගේ ක්‍රීඩාව සඳහා ඔහුටම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි නූතන යුගයේ හොඳම ක්‍රිකට් නායකයෙකු ලෙස හැඳින්වේ. ඉන්දීය කණ්ඩායමේ වඩාත් සාර්ථකම නායකයෙකු වූ දෝනි ‘කැප්ටන් කූල්’ යන අන්වර්ථ නාමයෙන් ද හැඳින්වේ. ඒ ක්‍රිකට් පිටියේ වඩාත් නොසන්සුන්කාරී අවස්ථාවන්හිදී සන්සුන්ව සිටීමට ඔහුට ඇති හැකියාව නිසාය. කිසිදා අමතක නොවන “උනන්දුවා” – කුමාර් ධර්මසේන දෝනි සෑම විටම ඔහුගේ ක්‍රීඩාව සඳහා ඔහුටම…