සත්කාරකයින් හමුවේ ලෝක ශූරයින්ගේ බලය බිඳ වැටේ

6
BFA

මෙවර ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතා තරගාවලියේ අද (20) දිනයේ පැවති අවසන් මහා තරගයේ දී ලකුණු 5 – 4ක් ලෙස ලෝක ශූර ජපානය පරාජයට පත්කරමින් සත්කාරක තායිවානය ජයග්‍රහණය හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.  බටහිර ශූරයින් නැගෙනහිර ශූරයින් හමුවේ පසුබසියි ආසියානු බේස්බෝල් සම්මේලනය (BFA) විසින් 29වන වරට සංවිධානය කරනු ලබන මෙවර ආසියානු බේස්බෝල්………… ඒ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙවර ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතා තරගාවලියේ අද (20) දිනයේ පැවති අවසන් මහා තරගයේ දී ලකුණු 5 – 4ක් ලෙස ලෝක ශූර ජපානය පරාජයට පත්කරමින් සත්කාරක තායිවානය ජයග්‍රහණය හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.  බටහිර ශූරයින් නැගෙනහිර ශූරයින් හමුවේ පසුබසියි ආසියානු බේස්බෝල් සම්මේලනය (BFA) විසින් 29වන වරට සංවිධානය කරනු ලබන මෙවර ආසියානු බේස්බෝල්………… ඒ…